Otwarcie drzwi następuje
po wprowadzeniu
unikatowego kodu
liczbowego zapisanego
wcze¶niej przez użytkownika.

Klawiatura numeryczna