Otwarcie drzwi następuje
po wprowadzeniu
unikatowego kodu
liczbowego zapisanego
wcześniej przez użytkownika.